888 poker review

W Nowym Targu w siedzibie Euroregionu „Tatry” podpisano umowę w zakresie dofinansowania zadań projektu. Umowę sygnowali dyrektor biura Euroregionu Antoni Nowak i dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy Aleksander Kalisz.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 35 594,83 euro, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 30 255,61 euro

- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 3 559,48 euro

- wkład własny: 1 779,74 euro

 

 

f t g