888 poker review

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy zorganizował w dniach 27-29 maja 2015 kursokonferencję szkoleniową dla nauczycieli, instruktorów i trenerów. Tematyka szkolenia związana była z teorią i metodyką nauczania piłki ręcznej. Szkolenie współfinansowane było przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Konferencja jest kolejnym zadaniem projektu polsko - słowackiego pn. Piłka ręczna łączy nas - sport alternatywą dla uzależnień. Uczestnicy kursokonferencji zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają do podniesienia jakości procesu kształcenia i wychowania w pracy z młodzieżą.