Grupami docelowymi projektu są uczniowie/zawodnicy, nauczyciele, trenerzy, instruktorzy oraz rodzice uczniów/zawodników.


Z punktu widzenia projektu grupy docelowe można scharakteryzować w następujący sposób:

Uczniowie/zawodnicy – różnice pomiędzy polskimi a słowackimi zawodnikami dotyczą generalnie stopnia zaangażowania się w sport. Wynikiem realizacji projektu będzie zwiększenie zainteresowania sportem przez zawodników poprzez aktywne jego uprawianie, jak również przez ukształtowanie w świadomości zawodników znaczenia i potrzeby jego uprawiania. Projekt ukazuje, że przez sport wykształcają się takie wartości jak: samodyscyplina, odpowiedzialność, wytrwałość, umiejętność pracy zespołowej, które są bardzo potrzebne w dorosłym życiu.

Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy polscy i słowaccy – poprzez organizację szkolenia zwiększą zakres swojej wiedzy i umiejętności co przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia i wychowania w pracy z młodzieżą. W ramach projektu powstanie możliwość skorzystania z doświadczeń słowackich.

Rodzice polscy i słowaccy – dzięki włączeniu rodziców do działań na rzecz projektu zwiększy się efektywność pracy oraz będzie możliwa budowa trwałych relacji na linii klub – szkoła – rodzice – zawodnicy. Kolejnym aspektem na który należy zwrócić uwagę, jest fakt finansowania przez rodziców rozwoju sportowego swoich dzieci. Niestety nie wszystkich rodziców na to stać. Dzięki zakupionemu  w ramach projektu sprzętowi będzie możliwość wyrównania szans i stworzenia odpowiednich warunków rozwoju sportowego dla dzieci z rodzin ubogich.

Działania zaplanowane w ramach mikroprojektu: Polska: Zakup wyposażenia sportowego, przygotowanie i przeprowadzenie obozu szkoleniowego, przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju o Puchar Euroregionu, kursokonferencja z zakresu teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej dla nauczycieli, trenerów i instruktorów, przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki po Euroregionie Tatry, Słowacja: Pomoc organizacyjna i merytoryczna w realizacji projektu, udział dzieci, młodzieży, trenerów, nauczycieli, rodziców w Turnieju o Puchar Euroregionu, kursokonferencji oraz w wycieczce po Euroregionie Tatry.

f t g