kontakt przedszkole  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIBUSZY

 38-306 Libusza
 Libusza 679

 tel. (013) 4475695
 tel./fax (013) 4475695

f t g